Ease Travel Clinic heeft haar HKZ certificaat behaald!

De afgelopen periode is Ease steeds verder bezig geweest met de verdere professionalisering van haar werkprocessen. Dit alles met als doel om de klant zo snel, zo goed en zo veilig mogelijk te helpen. Al deze inspanningen hebben geleid tot de toekenning van het HKZ certificaat! Wij zijn hier bijzonder trots op en zullen ook in de komende jaren steeds gericht zijn op verbetering van onze dienstverlening.