Referenties

“Wij hebben terecht in deze intensieve samenwerking geinvesteerd”

“en we zijn tevreden over hoe het vaccinatietraject nu loopt.”, zegt Harry Joosten, social controller van De Zorggroep. ”In 2015 is De Zorggroep in het kader van kwaliteit en veiligheid gestart met een inhaal traject voor wat betreft het infectie- en preventiebeleid. Ease is daarbij als partner in het proces van begin tot einde betrokken geweest en samen hebben we de gegevens van ongeveer 5000 medewerkers in kaart gebracht. De flexibiliteit van Ease in de voorbereiding en uitvoering is groot. Dankzij deze grondige voorbereiding komen er nauwelijks vragen of klachten van medewerkers binnen. Dat geeft blijkbaar aan dat we terecht in de onderlinge samenwerking hebben geïnvesteerd.“

“Ease Travel Clinic is voor ons een betrouwbare partner in business”

Aldus Marc Roemen, directeur van Polygarde BV. “Het contact verloopt erg goed en we krijgen altijd snel en direct antwoord als wij vragen hebben. Doordat we best veel nieuwe medewerkers krijgen, hebben we veel afstemmingsmomenten en zijn de tussentijdse terugkoppelingen erg belangrijk. Ease zorgt er voor dat dit vlekkeloos verloopt en ook onze medewerkers zijn zeer te spreken over de dienstverlening en de snelheid waarmee ze terecht kunnen.”

Polygarde levert in geheel Nederland beveiligers, verkeersregelaars en receptionisten. Door diverse samen-werkingen met gemeenten, UWV en Sociale Werkvoorzieningschappen zorgen zij dat continu mensen opgeleid worden tot een beroep dat passend is.

“Wij wilden ontzorgd worden in het werkproces”

“en dat is precies wat Ease heeft gedaan”, zeggen Peter Hannen en Rita Gijssen-Coumans, binnen Daelzicht verantwoordelijk voor de uitvoering van het  project “Inventarisatie vaccinatiegegevens Zorgpersoneel”. “In de aanbesteding in 2015 hebben wij nadrukkelijk gezocht naar een partij die niet alleen tegen zo laag mogelijke kosten dit project kon uitvoeren, maar die ook op de processturing en uitvoering ons als organisatie zo min mogelijk belast. In Ease hebben we daarin een goede partner gevonden. Natuurlijk zijn er bij een dergelijk project altijd knelpunten, maar wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop Ease die oplost. Wij worden van de resultaten op de hoogte gehouden en ook inhoudelijk draagt Ease ideeën aan voor de verdere doorontwikkeling van het infectie- en preventiebeleid.”

 

“De communicatie vanuit Ease is altijd zeer helder en duidelijk en de uitvoering zeer correct.”

‘Ease verzorgt de vaccinatieprogramma’s voor onze leerlingen zorg en welzijn. De communicatie vanuit Ease is altijd zeer helder en duidelijk en de uitvoering zeer correct. Waar nodig zorgt Ease voor een oplossingsgerichte invulling. Kortom, de samenwerking is uitstekend.’

Linda Beerens, Opleidingsadviseur, Arcus College Heerlen

“We werken met korte lijnen en persoonlijk contact.”

‘De samenwerking met Ease Travel Clinic is prettig. We werken met korte lijnen en persoonlijk contact.’

Inge Sprooten, P&O adviseur, azM Herstelzorg/SCF

“Met Ease kunnen we op een efficiënte manier op maat samenwerken”

‘Met Ease kunnen we op een efficiënte manier op maat samenwerken. We zorgen er samen voor dat de verpleegkundigen in opleiding vanaf hun start van de opleiding op een veilige, verantwoordelijke manier het praktijk gedeelte van hun opleiding kunnen uitvoeren. Uiteraard ook in het belang van een goede zorg voor de patiënt.’

Jack van Dongen, Opleidingsmanager, Leeuwenborgh.